Instruktioner vid reklamationer/garantiärenden

För att ett fel eller skada på en maskin ska kunna bli behandlat som ett garantiärende så måste följande rutiner utföras:

1. Säkerställ att garanti/överlåtelsebeviset för maskinen är korrekt ifyllt och signerat samt att det har skickats in till Möre Maskiner för registrering inom angiven tid. 

Garanti/överlåtelsebevis finns att ladda ner längre ner på den här sidan.

2. Skadan/felet ska anmälas till Möre Maskiner senast 10 dagar efter upptäckt.

3. Ta alltid kontakt med oss på Möre Maskiner innan några åtgärder påbörjas.

4. Bild på maskinplåt där serienummer och modell syns tydligt.

5. Bild där hela maskinen är synlig.

6. Bild på skadan/felet tagen från ett avstånd på ca 1,5m.

7. Närbild på skadan/felet tagen från ett avstånd på ca 0,5m.

När det gäller maskiner från Everun krävs det dessutom en film som visar följande:

1. Zooma in på maskinplåten där serienummer och modell syns tydligt

2. Zooma ut så att hela maskinen syns

3. Zooma in på felet/skadan

OBS! Punkt 1-3 ska vara filmade i en och samma videosekvens och alltså inte olika videos

Maila bilderna och eventuell film till reservdelar@moremaskiner.se

Om bilder och eventuell film blir för stora för att maila så har vi möjlighet att vid behov skicka en länk där det går bra att ladda upp filerna, kontakta oss i så fall.

Följ oss på Facebook